POĽNOHOSPODÁRSKE ZDRUŽENIA PODPORUJÚ MINISTRA MIČOVSKÉHO ??‍? ? Zástupcovia 7 poľnohospodárskych samospráv: ✅ Agrárna komora Slovenska, ✅ Združenie mladých farmárov na Slovensku ASYF, ✅ Iniciatíva poľnohospodárov IPIF, ✅ EKOTREND, ✅ Včelársky…

Continue reading