POĽNOHOSPODÁRSKE ZDRUŽENIA PODPORUJÚ MINISTRA MIČOVSKÉHO ??‍?
? Zástupcovia 7 poľnohospodárskych samospráv:
✅ Agrárna komora Slovenska,
✅ Združenie mladých farmárov na Slovensku ASYF,
✅ Iniciatíva poľnohospodárov IPIF,
✅ EKOTREND,
✅ Včelársky ekologický spolok Slovenska,
✅ Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska,
✅ Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska
dnes navštívili ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského.
? Reagujú tak na dianie za posledné dni a vedeniu ministerstva chceli touto formou vyjadriť dôveru a lojalitu.
? Minister spolu so štátnym tajomníkom agrorezortu Martinom Feckom si prevzali od Iniciatívy poľnohospodárov symbolický košík kvalitných a zdravých ??slovenských potravín, ktoré s láskou produkujú lokálni farmári na Slovensku. ????
? „Môžem len potvrdiť, že našim cieľom je skutočne urobiť všetko pre podporu malých, rodinných aj začínajúcich farmárov na našom vidieku,“ povedal minister Ján Mičovský na stretnutí so zástupcami Iniciatívy poľnohospodárov.​ ?