Stretnutie so zástupcami Asociace soukromého zemědělství ČR v Prahe

V Prahe sme sa radili ako pomáhať našim malým a stredným farmárom.

Keď Asociace soukromého zemědělství ČR pred vyše 20 rokmi začínala, potýkala sa s podobnými problémami ako my. Napríklad vládni úradníci a politici ju nebrali vážne, nechceli ju pozývať na rokovania a pýtali sa: Koho vy vlastne zastupujete? Kto nebol veľkým hráčom v poľnohospodárstve, nebol pre vtedajších českých politikov a úradníkov partnerom. Dnes má Asociace soukromého zemědělství ČR vyše 7 tisíc členov, zastupuje najväčší počet malých a stredných farmárov v Čechách. Účinne bojuje za ich záujmy a podieľa sa na príprave legislatívy. Jej vedenie nám poskytlo mnoho dôležitých rád, ktoré v Iniciatíve poľnohospodárov využijeme pri pomoci malým a stredným farmárom na Slovensku.
Ďakujeme!