Farmár Oravec reaguje na ďalšie snahy o vydieranie a diskreditovanie

Firmy Esin group financované skupinou J&T prehrávajú so mnou všetky súdne spory a teraz stupňujú vydieranie mojej osoby. Pomocou vymyslených, vyfabrikovaných dôkazov chcú, aby som bol obvinený z niečoho, s čím nemám nič spoločné.

Už pred rokom som počas protestov verejne spomínal, že kvôli nezákonnému postupu firiem skupiny Esin čelím pokusom o finančné zruinovanie, že som bol fyzicky napadnutý zamestnancom skupiny Esin, a že proti mne ľudia pracujúci pre túto skupinu fabrikujú falošné dôkazy, ktorými sa ma snažia kompromitovať a obviniť ma z činov, s ktorými nemám absolútne nič spoločné. Firmy Esinu so mnou prehrali zatiaľ všetky súdne spory až po Najvyšší a Ústavný súd, podľa ktorých mi dokopy dlhujú 1.160 milióna eur plus príslušenstvo. A čo sa týka sporov súvisiacich s právom užívania pôdy, súdne konania som s nimi taktiež právoplatne a meritórne vyhral. Kvôli nezákonným konaniam, ktorých sa voči mne dopúšťali, čelia zamestnanci firiem Esinu viacerým trestným oznámeniam. Už viaceré trestné oznámenia pokročili do štádia trestných stíhaní ( napr. vydieranie, subvenčný podvod, neoprávnené užívanie cudzej veci, krátenie daní). Určite nie je náhoda, že práve v tejto chvíli voči mne vyťahujú ľudia firiem Esinu prípad, v ktorom ma chcú zatiahnuť do niečoho, čoho som sa nedopustil.

V pondelok pozvali média na súdne konania vedené voči môjmu vzdialenému príbuznému. Ten je obžalovaný z  jednej trestnej veci, s ktorou nemám nič spoločné. V rámci súdnych konaní môj príbuzný dvakrát verejne obvinil štatutára Esinu Vlastimila Majrečáka, že sa ho snažil podplatiť, aby voči mne krivo svedčil, a aby ma zatiahol do niečoho s čím nemám nič spoločné. Podotýkam, že tento môj vzdialený príbuzný vedie spor s osobou, ktorá úzko spolupracuje s ľudmi zo skupiny Esin na mojom vydieraní. Spomínaná osoba dlhuje môjmu príbuznému podľa mne dostupných informácii 3,7 milióna korún. Táto suma je už exekútorom vymáhaná.

Na skutočnosť, že som vyfabrikovanými dôkazmi zaťahovaný do sporov, s ktorými nič nemám, som už upozornil aj generálneho prokurátora. Predpokladám, že na zajtrajšom pojednávaní, na ktoré zástupcovia Esinu pozývajú novinárov, budem čeliť ďalším falošným dôkazom, ktorými sa ma budú snažiť zastrašiť a umlčať, čomu ja a moja rodina, moje firmy, kolegovia čelíme už štyri roky. Jedného z nás, Vladimíra Rybára zo Šamorína, pre majetok zavraždili. Som presvedčený, že ak by som verejne neupozorňoval na moje problémy, skončil by som rovnako ako on, bol by som zavraždený. Rovnako ako v prípade zavraždeného Rybára, disponujem majetkom, kvôli ktorému som prenasledovaný a čelím vážnym problémom. Obhospodarujem 2,2 tisíc ha pôdy a firmy s ktorými podnikám disponujú týmto majetkom:

Zrekonštruovaným Hospodárskym dvorom Gyňov, ktorý stojí na vysporiadaných pozemkoch o výmere cca 9 ha.

Cca 660 ha pôdy v hodnote približne 2,5 mil. Eur je vo vlastníctve mojich firiem.

Cca 33 ha pôdy v hodnote približne 2 mil. Eur vlastnia moje firmy v projektovanom areáli budúceho priemyselného parku Haniska.

Rok upozorňujem, že my farmári, ktorí nemáme silné politické krytie, sme lovnou zverou špekulantov, ktorí chcú našu pôdu. Zajtra sa poľovačka na mňa dostane do ďalšieho štádia – pokusu o umlčanie mojej osoby. Práve v čase, kedy kontrola europoslancov skonštatovala, že máme pravdu a že sme utláčaní. V čase kedy chystáme celoslovenský protest traktorov. Odkazujem všetkým, že o naše práva budeme bojovať ďalej. Zastrašovaniu čelíme už roky. Ďalší z úbohých pokusov zastaviť nás je zbytočný. S novodobým sofistikovaným spôsobom vypaľovania našej novodobej mafie budem bojovať aj naďalej.

Zástupcov médii pozývam zajtra ráno, t.j. 12.2.2019 o 8.00 hod. pred budovu Krajského súdu v Košiciach, kde im pred konaním súdneho pojednávania, na ktoré som predvolaný, poskytnem všetky potrebné informácie.

František Oravec, farmár