List Bratislavčanom od organizátorov Protestu farmárov

Vážení Bratislavčania,

Chceme pokojne pracovať na svojej pôde a ponúkať Vám kvalitné, zdravé slovenské potraviny. Chceme zveľaďovať vidiek, ktorý je jedným z pilierov obživy a krásy našej krajiny. Namiesto toho bojujeme o svoju pôdu, a mnohí z nás sa preto boja o svoje zdravie a životy. Sme bití, utláčaní, vydieraní a jeden z nás, farmár Vlado Rybár, bol aj zavraždený.

Toto všetko sa deje kvôli tomu, že štát nás farmárov nechráni, ale naopak, necháva nás utláčať veľkými podnikateľmi a silnou korupciou.

AJ PRETO OPÄŤ VYRÁŽAME SO SVOJIMI TRAKTORMI NAPRIEČ CELÝM SLOVENSKOM DO BRATISLAVY, KDE CHCEME BOJOVAŤ ZA SVOJE AJ VAŠE PRÁVA.

Naša výzva na protest mala veľký ohlas medzi farmármi, ktorí chceli prísť vyjadriť svoj nesúhlas so stavom v poľnohospodárstve. Množstvo strojov, ktoré nahlasovali do protestu, by spôsobil kompletnú paralýzu mesta, ktoré v súčasnosti aj tak čelí vážnym dopravným obmedzeniam. Keďže nechceme obmedzovať dopravu v Bratislave a prispievať ku kolapsu ciest, znížili sme množstvo farmárskej techniky, s ktorou prídeme do hlavného mesta. Nebudeme stáť na cestách, ale môžete nás nájsť na Primaciálnom námestí, Námestí SNP, Župnom námestí, Hodžovom námestí, Pri Hradbách, Hviezdoslavovom námestí (pred divadlom), Námestí Slobody, Predstaničnom námestí, parkovisku pri trhovisku Miletičova, Pápežskej lúke (Petržalka), pred Euroveou.

Ďakujeme vedeniu mesta za ústretový prístup k nášmu protestu. Zároveň už dnes ďakujeme všetkým Bratislavčanom, organizáciám a občanom Slovenska, ktorí nám pomáhajú a podporujú nás materiálnou aj finančnou pomocou. Ako vďaku za túto pomoc prijmite naše pozvanie na Tyršovo nábrežie v utorok 19. 2. 2019 zhruba o 11:00. V stredu 20. 2. Vás pozývame na to isté miesto ochutnať domáce farmárske výrobky, a to v čase od 8:00 do podvečerných hodín. Zároveň Vás, malých aj veľkých Bratislavčanov, pozývame na stretnutie s nami, aby ste spoznali náš život. Môžete si aj zajazdiť na traktore a ochutnať regionálne špeciality. Obzvlášť vítané sú deti a učitelia materských a základných škôl.

 

Od protestov, ktoré si nikto neželá, očakávame, že privedú zástupcov vlády k tomu, aby prijali naše pozvanie na spoločné rokovanie, ktoré organizujeme v stredu 20. 2. 2019. Chceme na ňom riešiť tieto naše základné požiadavky týkajúce sa zmien v slovenskom agrosektore:

1. Okamžité začatie pozemkových úprav v celej SR, prednostne v problematických katastrálnych územiach, tam, kde dochádza ku križovaniu žiadostí o dotácie z Poľnohospodárskej platobnej agentúry, k fyzickým napadnutiam farmárov a k nevydávaniu pôdy do náhradného užívania. Plynulé vydávanie náhradnej pôdy do užívania.

2. Ochrana pôdy, lesov, vody a podpora prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. 

3. Stropovanie dotácií na konečného užívateľa podľa návrhu EÚ. 

4. Spustenie protikorupčných opatrení v poľnohospodárstve a lesníctve.

 

Od tohto stretnutia očakávame vytvorenie dokumentu s návrhmi termínov riešenia problémov v poľnohospodárstve. Bude nám veľmi ľúto, keď budeme musieť pristúpiť k ostrejšej blokácii ciest. To sa stane len vtedy, ak vláda neprijme pozvanie na naše stretnutie a bude naďalej ignorovať problémy malých a stredných farmárov. Dúfame, že ciele nášho protestu budú zapracované do dokumentu, ktorý má byť všeobecnou zhodou širokého spektra poľnohospodárov.

Milí Bratislavčania, veríme, že chápete, prečo prichádzame z polí do hlavného mesta. Mrzí nás, že nášmu hlavnému mestu spôsobíme záťaž, no iste chápete, že už viac nemôžeme byť ticho. Veríme, že boj za slovenské potraviny a slovenskú pôdu je bojom nás všetkých, od tých, ktorí žijú v malých dedinkách, až po Vás, žijúcich v hlavnom meste.

Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie a prijatie.

S pozdravom a úctou,

za O.Z. Iniciatíva poľnohospodárov Patrik Magdoško, Anton Vdovjak, František Oravec, Ján Mičovský, zástupca lesníkov, Ľubomír Bulla, zástupca geodetov